Spoed 4 jeugd identity

Spoed4Jeugd biedt zelf geen hulpverlening, maar is een samenwerking van jeugdzorg aanbieders. Het doel van Spoed4Jeugd is om middels één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Mensen die in een crisissituatie zitten hoeven niet meer zelf op zoek te gaan, maar kunnen via Spoed4Jeugd erop rekenen dat ze zo snel mogelijk worden geholpen.

In opdracht van Bureau Jeugdzorg Friesland, Jeugdhulp Friesland, Kinnik kind, GGZ friesland en Tjallingahiem heb ik een visueel krachtige huisstijl, middelen en website voor Spoed 4 Jeugd ontwikkeld.